VINT 2015

Personal notes from the VINT symposium

Tuesday, June 9, 2015

VINT_2015_banner.png

“Computer says no”

Living in the Age of Autonomous Decision Machines

9 juni - Spant! - Bussum

podium.png

Agenda

tijd omschrijving
09:30 Kick Off Menno van Doorn, directeur VINT
Sander Duivestein, trendwatcher VINT
Pieter Jonker, Hoogleraar Vision Based Robotics, TU Delft, “Lerende Robots”
Maurits Kaptein, ass. Professor Kunstmatige Intelligentie, Radboud Universiteit, “Digitale verleiding”
11:00 Pauze
11:30 Gerard Doll, CIO RDW, “Consequenties van intelligent vervoer”
Roel Steenbergen, Innovatiemanager Rabobank, “Watson bij de Rabobank”
John van der Wens en Mark Boog, “Poetry in Motion”
12:30 Lunch
13:30 Hella Hueck, Journaliste RTL Z, “De economie van overmorgen”
Kees Stuurman, Hoogleraar normering van Informatietechnologie, Universiteit van Tilburg, “Juridische aspecten van autonome software”
Sander Veenhof, kunstenaar, “De virtuele wereld breekt door”
15:00 Pauze
15:30 Mike Hearn, Bitcoin developer en futurist, “Tradenet: De toekomst van autonome organisaties”
Luciano Floridi, Hoogleraar Filosofie en Ethiek, Oxford University, “Digitale Ethiek”
16:45 Afsluiting
17:00 Borrel
17:30 Einde

Kick Off

Menno van Doorn, directeur VINT Sander Duivestein, trendwatcher VINT

Book: The Utopia of Rules “On the phenomenon of bullshit jobsUtopia of Rules

SMACT, Social, Media, Analytics, Cloud, Things

“Software is eating the world”

“Accelerated change is the only constant”

“The future is decentralized”

old_it_versus_new_it_networks_of_change_agents_enablement.png “Power to the people”

Book: The second machine age Erik Brynjofsson & Andy McAfee

the_Second_Machine_Age.jpg

“47 procent of all jobs will be automated by 2034”


Lerende Robots

Zorgrobotica in opkomst

Pieter Jonker, Hoogleraar Vision Based Robotics, TU Delft

Robotics for Health Care in the NL:

 • Cure (hospitals)
 • Rehabilitation (after strokes, lesions, …)
 • Institutional care (elderly homes)
 • Home Care (living longer autonomously at home)

Soft Robotica: robothand uit 3d printer, harde en zachte materialen gebruikt, aangestuurd door Arduino

Valdetectie en lifestyle monitoring

Robot Care Systems, Maja … Volgend jaar op de markt

Cognitive Learning, baby voelt en leert objecten waarnemen en grijpen

Patroonherkenning

Reinforcement Learning

Dull, Dirty and Dangerous jobs will disappear. The three D-jobs.

Propositions / philosophical issues

 1. Cognitive Robotics will penetrate our lives
 2. New is the learning capability, beware!
 3. This brings the troubles along of bad teachers, bad youth, personality disorders, …

Grotere robots moeten leren lopen, vergelijkbaar met oudere mensen zijn deze breekbaarder. Note: ik denk dat dit tijdelijk is.


Digitale verleiding

Maurits Kaptein, ass. Professor Kunstmatige Intelligentie, Radboud Universiteit

Autoriteit of eerdere keuzes beïnvloeden je keuze. Voorbeeld: 4 foute antwoorden terwijl je zelf het goede antwoord weet. Je bent geneigd om je antwoord te herzien.

Beïnvloedingsprofielen (Persuasion profiles). Schaarste, autoriteit, …. Niet iedereen is op dezelfde manier te beïnvloeden. Voor een Booking.com is het dus van belang om het profiel van de gebruiker op te slaan (gebaseerd op bv eerder aankopen) en te gebruiken om de “koper” te verleiden tot aankopen.

Extrovert, meer tekst. Introvert, meer plaatjes

Privacy maatregel: ruis toevoegen om ervoor te zorgen dat individuen niet herkend te worden.


Consequenties van intelligent vervoer

Gerard Doll, CIO RDW

Databases:

 • 10 miljoen rijbewijzen
 • 10 miljoen kentekens

Zelfrijdende auto’s, ITS

Ethische Dilemma’s? Zelfrijdende auto’s moeten leren wie ze liever dood willen rijden …

Met de introductie van een zelfrijdende auto is er een waarschijnlijkheid dat in de niet al te verre toekomst er geen noodzaak meer is voor een kentekenregister en rijbewijs-register. Voor de RDW is dit dus een disruptieve innovatie.

RDW is ook met de OBD plug bezig.

Tesla is ook disruptive, autokeuring is “waardeloos”. Na een software update kan het een heel andere auto zijn.

Remote Document Authentication (RDA)

 • NFC
 • geen megalomaan project
 • hergebruik bestaande middelen

RDW: Gevoelige data vs Ongevoelige data

Your privacy is gone but in return you have more security and convenience.

IT gaat veranderen, analyse, sociologie en psychologie gaan een grotere rol spelen.

Cultuurverandering binnen RDW:

 • Nieuw team, nieuwe mensen want diegene die het probleem gecreëerd hebben zijn onderdeel van het probleem geworden.
 • Refererend aan Albert Einstein:

  “We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we were creating them”


Watson bij de Rabobank

Artificial Intelligence - advisors best friend?

Roel Steenbergen, Innovatiemanager Rabobank

Ieder jaar wordt een trendlijst gemaakt, voor dit jaar blokchain en kunstmatige intelligentie (AI) op één en twee.

“High tech and Human touch” Actuele data + Empathie = Lange Termijn relatie

AI bij de bank:

 • Sociaal (misschien),
 • Cognitief (zeer positief),
 • Fysiek (onwaarschijnlijk)

Take aways:

 • Think big, start small
 • Maak z.s.m. een eigen use-case
 • We staan pas aan het begin…
 • Het is geen magie, je hebt nog steeds goede mensen nodig

Poetry in Motion

John van der Wens en Mark Boog

Tijd, lokatie, weer worden als input gebruikt voor de poëzie.

Genereren geeft ongewenste resultaten. Dus geschreven poëzie!

www.poetryinmotion.nl/dichtbij

Foto van de omgeving en vervolgens het gedicht erbij. Uiteindelijk is het een poëzie generator.

Externe data als input voor het gedicht, ook de Nationale Buitenspeeldag is van invloed of externe nieuwsbronnen.

Cordova app


De economie van overmorgen

Hella Hueck, Journaliste RTL Z

100 jaar geleden: “Verhoogen automaten de werkloosheid?”

The central question of 2025 will be: What are people for in a world that does not need their labor, and where only a minority are needed to guide the bot-based economy?

 • Stowe Boyd, Lead Researcher at GigaOM Research

AI, Robotics, and the Future of Jobs

Chronocentrisme is van alle tijden!

Soorten robots:

 • Industriële robots
 • Service robots
 • Kunstmatige Intelligentie

Nederland is een dienste land (Gelukkig maar …)

Sophia, staal programma. Online bobcat onderdelen bestellen.

De wet van Went: “Dat iets kan wil niet zeggen dat iets gebeurt.”

DARPA robot race, filmpje met vallende robots

Programmeren is niet het belangrijkste…

Open letter on the digital economy”, o.a. Erik Brynjofsson & Andy McAfee - second machine age

 • Beter overheidsbeleid * Focus op infrastructuur, ondernemerschap, meer R&D
 • Business leaders moeten voortouw nemen * “Inclusive prosperity”
 • Beter onderzoek naar de nieuwe economie * BBP is niet meer geschikt om welvaart te meten

Juridische aspecten van autonome software

Kees Stuurman, Hoogleraar normering van Informatietechnologie, Universiteit van Tilburg

AS = Autonome Systemen

Juridische aspecten AS:

 • Kan een autonoom systeem rechtsgeldig contracteren?
 • Wie is rechthebbende op creaties die met behulp AS worden gemaakt?
 • Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade als gevolg van AS?
 • Kan een AS onrechtmatig handelen of een strafbaar feit plegen?
 • Bestaat er een basisrecht op gebruik van AS? (‘robotic divide’)
 • Aan welke basiseisen dienen AS toepassingen te voldoen?
 • (…)

I_Robot.jpg AS wetten van Asimov (1942):

 1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
 2. A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.
 3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Laws.

Vehicle to Road communication, V2R

De zelfrijdende auto: juridisch:

 • Toelating op de weg (technisch, voor welke gebruikers, …)
 • Veiligheidseisen
 • Wie is aansprakelijk? Rol van verzekering?
 • Weggebruik; certificering?
 • Data beveiliging (privacy, cyber crime, …)
 • Impact op parkeerbeleid
 • Impact op handhaving
 • “De overheid zal een oplossing moeten vinden voor het verlies aan opbrengsten door boetes”

Focus: AS & Aansprakelijkheid:

 • Traditioneel: IT leidt tot zuivere financiële schade (verlies data, omzet, reputatie, …)
 • Nieuw: mogelijkheid schade aan “iets of iemand” 1. AS: wie aanspreken? _ Producent? Dealer? Gebruiker? Eigenaar? Verzekeraar? (…)? 2. Informatieplichten. Kan de leverancier de eigenschappen en beperkingen van complexe systemen aan de gemiddelde (weg)gebruiker uitleggen? 3. Normverschuiving t.g.v. AS? _ Wordt (meer) perfectie de norm?

Reguleren van AS:

 1. Reguleren van AS ontwerp, productie en gebruik met behulp van het recht
 2. Reguleren van het gedrag van gebruikers door middel van het ontwerp
 3. Reguleren van het gedrag van AS door middel van code

“If a child steps out at 10 feet, the human kills the child, the automated car doesn’t.” “At 8 feet, either one will kill the child.”

“We accept humans to be faulty, but we don’t accept machines killing human beings.”

 • (Michael Toscano, head of the Association for Unmanned Vehicles International)

AS en Recht:

 • Veel en complexe vrage
 • Wat zal de norm zijn?
 • “Safety by design”
 • Transparantie en verantwoordelijkheid als belangrijke thema’s

AS vereist vertrouwen


De virtuele wereld breekt door

Sander Veenhof, kunstenaar

AR kunst in het MoMa

AR, AR meeste gebaseerd op Layar

OData van de locatie van beveiligings cameras, 30 gb

App met social media info over bepaalde horeca en andere hotspots, kan dat?

VR4Two cyborgdating.com

sndrv.com

Note: Google cardboard glass combineren met Layar om goedkope AR ervaring te creëren.


Tradenet: De toekomst van autonome organisaties

Mike Hearn, Bitcoin developer en futurist

Former Google employee

Robot Taxis

Autonomous phones ordering stuff. If used it’s paid otherwise it’s picked up like it’s delivered, by a drone

Capitalism 2.0:

 • Annie’s taxi has no owner
 • Finds and trade with humans as equals on the TradeNet
 • Hires humans for repairs or upgrades. Resist hacking attempt
 • Sets own prices. Can make profits and losses.
 • These sort of programs are called: Agents

bitcoin.png Agents owe a debt to BitCoins in another way …

Agents only became possible due to Bitcoin and the block chain.

Banks cannot offer bank accounts to robots.

Anti-money laundering laws require accounts to be owned by humans.

The first Agent was a software only agent.

TradeNet:

 • Infrastructure, not product! Provides: _ Reverse eBay: publish requests and collect bids _ Unifies human/machine naming _ Quality control _ Standardised digital contracts and business protocols e.g. taxis, shipping ports, 3D printer fabs, drone deliveries * Remote attestation is fundamental

Darwin at work:

 • First Agents were fragile
 • easily killed by human scammers/hackers
 • robots have no legal rights until 2048

Open Source Corporations

 • SendMate: first open source company built in 2030, secure private email
 • Employed humans but no CEO:management entirely automated
 • Source code fully published. Anyone can modify business methods, procedures and products

Owning a company comes with responsibilities, in the future many companies will not be owned by people but will be autonomous.


AI’s Impact on Human Life: Sci-Fi vs. Reality

Luciano Floridi, Hoogleraar Filosofie en Ethiek, Oxford University

… he was making twenty tripods that were to stand by the walls of his house, and he set wheels of gold under them all, that they might go of their own selves to the assemblies of the gods, and come back again, marvels indeed to see.

 • Homer, Iliad book XVIII

Watch out for AIZilla! digitale_ethiek.png Turing-test is flawed. Would you buy a machine that only works 70% of the time for 5 minutes.

Data makes the big difference, not the intelligence!

Replaceable agency

Intelligent Quotient is bell-shape. Left-hand side jobs are in danger. Note: I’m not sure about this. Regular plumbers are also on the left side.

predictions.png Predictions, predictions predictions, …

Predictable Freedom

Influential Autonomy Worldwide programmatic advertising will grow lineair

Dependant Delegation

What kind of infosphere do we want to create?

Think deeper, Design better, Be mindful.